Data concursului: 18 Octombrie 2022

Anunt EVALUARE PSIHOLOGICA - in atentia candidaților înscriși la concursurile organizate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor pentru ocuparea funcțiilor vacante de: - șef poliție oraș III la Poliția orașului Vașcău si șef poliție stațiune I la Poliția stațiune Băile Felix

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

În atenția candidaților  înscriși   la concursurile organizate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor pentru ocuparea funcțiilor vacante de:

  • șef poliție oraș III la Poliția orașului Vașcău, prevăzută la poziția 968 din statul de organizare al unității,
  • șef poliție stațiune I la Poliția stațiune Băile Felix, prevăzută la poziția 974 din statul de organizare al unității,,

cu recrutare din sursă internă a ofiţerilor de poliție cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

 

Vă aducem la cunoștință faptul că evaluarea psihologică se va susţine în data de 29.09.2022, ora 8:15, la sediul Centrului de Psihosociologie din Bucureşti, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2.

Candidaţii se vor prezenta la data şi ora stabilită și vor avea asupra lor documentul de identitate valabil (C.I./paşaport) şi 2 pixuri de culoare albastră.

Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine vor fi primite la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă de către candidați a rezultatului, urmând a fi înaintate, de îndată, Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne în vederea soluționării acestora, conform prevederilor legale în vigoare. Contestația va fi depusă în format electronic (semnată și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor – Serviciul Resurse Umane  resurseumane@bh.politiaromana.ro

Candidaţii pentru care a fost emis un aviz psihologic (apt/inapt), aflat în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susţinut-o pentru acelaşi scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere, nu pot participa la o nouă evaluare, potrivit prevederilor incidente.

Pentru aceştia se va solicita, Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, verificarea în baza de date şi emiterea unui duplicat al avizului valabil, care va fi valorificat în procedura de concurs, la validarea candidaturilor.