Data concursului: 03 Septembrie 2022

ANUNŢ EVALUARE PSIHOLOGICA -OFERTA DE OCUPARE A UNUI POST VACANT DE AGENT DE POLIȚIE din cele 25 de posturi vacante SPECIALITATEA ORDINE PUBLICĂ (AJUTOR ȘEF POST, SIGURANȚĂ PUBLICĂ)

 

ANUNŢ

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA DIN SURSĂ EXTERNĂ A 25 POSTURI VACANTE DE AGENȚI DE POLIȚIE, SPECIALITATEA ORDINE PUBLICĂ (AJUTOR ȘEF POST, SIGURANȚĂ PUBLICĂ)

 

Întrucât patru dintre candidații declarați “ADMIS” la proba scrisă au fost declarați “INAPT” la evaluarea psihologică, în temeiul art.27^48 din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare (În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat «admis», oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute) și a art. 57^1 alin.5, secțiunea 7, cap.II, anexa 3 la Ordinului MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, oferta de ocupare a unui post vacant din cele 25 de posturi vacante, se va face următorilor candidați, în ordinea descrescătoare a notelor obținute:

 

Nr. crt.

Cod candidat

Nota proba scrisă

1

BH-ID-OP-285

8,35

2

BH-ID-OP-019

8,20

3

BH-ID-OP-130

8,20

4

BH-ID-OP-038

8,20

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ a candidaților mai sus menționați, se va desfășura în data de 04.10.2022, ora 8:30 la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, din municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 18, județul Bihor.

ATENȚIE!!!

Candidații trebuie să se prezinte în data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psiholgice și nu vor putea solicita o reprogramare.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identiyate și u pix cu pastă de culoarte albastră. Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea.

Rezultatele la evaluarea psihologică vor fi postate pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor: https://bh.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs și la avizierul unității.