Data concursului: 03 Septembrie 2022

Anunt evaluarea psihologică a candidaților declarați „ADMIS” la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție Judetean Bihor pentru ocuparea a 25 posturi vacante de agent de poliție, specializarea ordine publică

A N U N T  

 

În atenția candidaților declarați „ADMIS” la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție Judetean Bihor pentru ocuparea a 25 posturi vacante de agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale;

            Evaluarea psihologică a candidaților declarați „ADMIS” la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție Judetean Bihor pentru ocuparea a 25 posturi vacante de agent de poliție, specializarea ordine publică, se va desfășura în data de 20.09.2022, ora 08:30, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, str. Parcul Traian nr. 18, județul Bihor.

Nr. crt.

ID_CANDIDAT

1

BH-ID-OP-039

2

BH-ID-OP-162

3

BH-ID-OP-294

4

BH-ID-OP-051

5

BH-ID-OP-159

6

BH-ID-OP-050

7

BH-ID-OP-013

8

BH-ID-OP-012

9

BH-ID-OP-157

10

BH-ID-OP-079

11

BH-ID-OP-072

12

BH-ID-OP-174

13

BH-ID-OP-071

14

BH-ID-OP-246

15

BH-ID-OP-168

16

BH-ID-OP-283

17

BH-ID-OP-215

18

BH-ID-OP-234

19

BH-ID-OP-077

20

BH-ID-OP-061

21

BH-ID-OP-075

22

BH-ID-OP-121

23

BH-ID-OP-210

24

BH-ID-OP-035

25

BH-ID-OP-190

     

Atenție!!!

Candidaţii trebuie să se prezinte în data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Candidații vor avea asupra lor documentul de identitate, și un pix de culoare albastră. Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea.

Rezultatele la evaluarea psihologică vor fi postate pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, https://bh.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs şi la avizierul unităţii.