Data concursului: 03 Septembrie 2022

Anunț în atenția candidaților declarați „ADMIS” la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție Judetean Bihor pentru ocuparea a 25 posturi vacante de agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă - REZULTATE EVALUARE PSIHOLOGICĂ

A  N  U  N  Ţ

În atenția candidaților declarați „ADMIS” la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție Judetean Bihor pentru ocuparea a 25 posturi vacante de agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale;

Cu data prezentului anunț se publică rezultatele la evaluarea psihologică din data 20.09.2022, după cum urmează:

Nr. crt.

ID_CANDIDAT

AVIZ

1

BH-ID-OP-071

APT

2

BH-ID-OP-246

APT

3

BH-ID-OP-168

APT

4

BH-ID-OP-162

APT

5

BH-ID-OP-012

APT

6

BH-ID-OP-061

INAPT

7

BH-ID-OP-283

APT

8

BH-ID-OP-121

APT

9

BH-ID-OP-050

APT

10

BH-ID-OP-210

APT

11

BH-ID-OP-013

INAPT

12

BH-ID-OP-035

APT

13

BH-ID-OP-079

APT

14

BH-ID-OP-157

APT

15

BH-ID-OP-039

APT

16

BH-ID-OP-294

APT

17

BH-ID-OP-215

APT

18

BH-ID-OP-051

APT

19

BH-ID-OP-075

APT

20

BH-ID-OP-234

APT

21

BH-ID-OP-190

APT

22

BH-ID-OP-072

INAPT

23

BH-ID-OP-077

INAPT

24

BH-ID-OP-159

APT

25

BH-ID-OP-174

APT

 

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine se depun la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor  - municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 18, județul Bihor, sub sancţiunea decăderii în termen de 3 zile lucrătoare de la data şi ora afișării rezultatelor.

Atenţie! Contestaţiile se soluţionează de către Centrul de Psihosociologie Bucureşti.

Candidaţii pot contesta numai propriul aviz de inaptitudine.

Contestaţia se adresează Centrului de Psihosociologie București, dar se depune la Inspectoratului de Poliție Județean Bihor – Serviciul Resurse Umane, unde se înregistrează cu data şi ora primirii ei.

Contestaţia se formulează în scris, în nume personal şi va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) numele, prenumele şi codul numeric personal al candidatului contestatar;

b) data şi scopul evaluării psihologice finalizate prin emiterea avizului atacat;

c) motivele de fapt pe care se întemeiază contestaţia;

d) semnătura contestatorului.

Contestatorul poate depune în susţinerea contestaţiei orice acte şi documente justificative pe care le consideră necesare.

Rezultatul soluţionării contestaţiei este definitiv.

 

AFIȘAT AZI, 21.09.2022, ORA 10:00