Data concursului: 03 Septembrie 2022

Anunț în atenția candidaților declarați “admis” la concursul pentru ocuparea a 2 posturi vacante de agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean Bihor, specialitatea reținere și arestare preventivă, prin încadrare directă din sursă externă - REZULTATE EVALUARE PSIHOLOGICĂ

A  N  U  N  Ţ

 

În atenția candidaților declarați “admis” la concursul pentru ocuparea a 2 posturi vacante de agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean Bihor, specialitatea reținere și arestare preventivă, prin încadrare directă din sursă externă, pe funcții de execuție vacante, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru reducerea deficitului de personal

Cu data prezentului anunț se publică rezultatele la examinarea psihologică a candidaților declarați “admis” din data de 20.09.2022, la concursul mai sus menționat, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Cod unic de identificare

Aviz

1

BH-ID-CRAP-05

APT

2

BH-ID-CRAP-09

APT