07 Decembrie 2017Sursa: I.P.J. Bihor

Peste 100 de profesori și specialiști din diverse domenii au fost implicați de polițiștii de prevenire bihoreni într-o amplă dezbatere pe tema prevenirii violenței în familie.

Luni, 4 decembrie a.c., la Colegiul Național „Avram Iancu” din Ștei, a fost organizat un eveniment pe tema prevenirii violenței în familie, în cadrul campaniilor preventive „Oprește acum violența în familie, cere ajutor!” și „Aripi Frânte”. Activitatea a fost organizată de polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității și de polițiștii de proximitate din cadrul Poliției Oraș Ștei împreună cu Fundația „Lampas”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor și cu Colegiul Național „Avram Iancu” din Ștei.

Scopul acestui eveniment îl reprezintă creşterea gradului de informare a cadrelor didactice cu privire la dimensiunea, incidenţa şi formele de manifestare a violenţei în familie, cu privire la instituţiile implicate în gestionarea acestui fenomen, precum şi cu privire la drepturile şi măsurile prevăzute de lege pentru asigurarea protecţiei victimelor violenţei în familie.

Evenimentul a debutat cu două momente artistice susținute de elevii Colegiului Național „Avram Iancu” Ștei și de cei ai Școlii Gimnaziale nr.1 „Nicolae Bogdan” Vașcău. Elevii şi-au prezentat, în mod artistic, propria viziune cu privire la violenţă, formele de manifestare a acesteia şi modalităţi de abordare a luptei împotriva violenţei.

La eveniment au fost prezenți peste 100 de profesori, psihologi și reprezentanți ai 14 unități școlare din localităţile Ştei, Câmpani, Nucet, Lunca, Vaşcău, Rieni, Cărpinet, Buntești, Săliște de Vașcău, Pietroasa, Lazuri de Beiuș, Călugări. Reprezentantul Compartimentului de Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, cel al Fundației Lampas, al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Oradea și un avocat au susținut teme referitoare la formele de manifestare a violenței domestice, cadrul legislativ, efectele violenței asupra comportamentului copiilor, intervenția poliției în cazurile de violență în familie, măsurile de siguranță care se pot lua în cazul violenței în familie, aspecte privind emiterea ordinului de protecție, precum și serviciile sociale ce pot fi acordate victimelor violenței în familie. Totodată, au fost abordate și aspecte legate de traficul de persoane și modalitățile de prevenire a acestuia.

Invitaţii au avut ocazia să vizioneze filmul documentar „Aripi Frânte”, care prezintă situaţia victimelor violenţei domestice din România, prin câteva cazuri ale unor deţinute din Penitenciarul de Femei Târgşor. Documentarul este construit în jurul poveştilor unor femei care au trăit o viaţă în abuzuri şi frică, ce le-a motivat pe acestea să reziste ani de zile unor suferinţe crunte, să nu ceară ajutorul nimănui ajungând la un moment dat să clacheze şi să devină din victimă agresor, făcându-şi singure dreptate.

În cadrul evenimentului, polițiștii de prevenire și proximitate din Ștei au distribuit peste 300 de pliante și broșuri realizate în cadrul celor două campanii preventive.

*

ORDINUL DE PROTECŢIE... CUM TE POATE AJUTA?

În 2012, legislaţia românească în domeniu a fost modificată, astfel încât ea s-a adaptat la legislaţia europeană.

Noul act normativ, Legea nr. 217/2003, redefineşte şi extinde conceptul de „violenţă în familie”, stabilind că reprezintă „orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale sau psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate; împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile fundamentale”.

Printre membrii de familie sunt enumeraţi: ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele provenite prin adopţie, soţul/soţia sau fostul soţ/fosta soţie, persoanele aflate în concubinaj, tutorele, reprezentantul legal sau cel care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală sau handicap fizic.

Pentru prima dată în România, legea introduce un instrument de protecţie: „ordinul de protecţie”. Acesta este emis de judecător, pe o durată maximă de 6 luni. Aceeaşi victimă poate beneficia de mai multe ordine de protecţie, în cazul în care există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică sau libertatea victimei ar fi puse în pericol.

Cererile pentru emiterea ordinului de protecţie se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, iar în cazuri deosebite, instanţa poate emite ordinul de protecţie în aceeaşi zi.

Prin ordinul de protecţie, judecătorul poate hotărî:

• Evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

• Reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţă, atunci când victima a părăsit locuinţa;

• Limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;

• Obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia, sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţă, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;

• Interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;

• Interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;

• Obligarea agresorului de a preda Poliţiei armele deţinute;

• Încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora;

• Suportarea de către agresor a chiriei sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri ai familiei locuiesc sau urmează să locuiască;

• Obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării.

*

Galerie foto