11 Septembrie 2017Sursa: I.P.J. Bihor

POLIŢIŞTII BIHORENI, ALĂTURI DE ELEVI LA ÎNCEPUTUL NOULUI AN ŞCOLAR

          Siguranţa în instituţiile de învăţământ din judeţul Bihor, prioritate a poliţiştilor bihoreni şi în anul şcolar 2017 – 2018.

Luni, 11 septembrie a.c., în contextul începerii noului an şcolar, poliţiştii bihoreni din structurile de prevenire, proximitate, ordine publică şi poliţie rutieră vor fi prezenţi la festivităţile care vor marca acest eveniment în toate unitățile de învățământ bihorene.

Poliţiştii vor fi alături de elevi, părinţi şi cadre didactice, pentru a reconfirma parteneriatul Poliţie – Şcoală, dar şi pentru a adresa recomandări preventive tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, siguranţa copiilor reprezentând una din priorităţile permanente ale poliţiştilor bihoreni.

Totodată, pe întreg parcursul anului şcolar, poliţiştii bihoreni vor desfăşura activităţi specifice, care să conducă la îmbunătăţirea şi menţinerea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar pe raza Judeţului Bihor.

Echipajele de poliţie vor fi prezente, zilnic, în zona intrărilor în şcoli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor. De asemenea, traseele de deplasare a elevilor vor fi supravegheate în permanenţă de poliţiştii bihoreni.

          - Pentru siguranţa copiilor, poliţiştii bihoreni vor fi prezenţi zilnic, în zona instituţiilor de învăţământ.

Pe parcursul întregului an şcolar 2017 – 2018, poliţiştii bihoreni vor continua colaborarea cu conducerea instituţiilor de învăţământ pentru asigurarea climatului de siguranţă publică în incinta şi în zona adiacentă acestora, pentru asigurarea respectării prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, identificarea unor soluţii eficiente de organizare a controlului accesului, cât şi pentru asigurarea protecţiei electronice şi mecanice a căilor de acces în aceste instituţii.

Fiecare unitate de învăţământ va fi inclusă în itinerariile de patrulare auto şi pedestre ale poliţiei bihorene, asigurându-se, totodată, supravegherea traseelor de deplasare a elevilor. Echipajele de poliţie vor fi prezente, zilnic, în zona intrărilor în şcoli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a elevilor.

De asemenea, vor fi efectuate patrulări în zona şcolilor şi în perioadele când elevii nu au cursuri, întrucât multe unităţi şcolare deţin terenuri de sport care sunt frecventate de un număr mare de copii. O atenţie deosebită va fi acordată unităţilor de învăţământ din mediul rural.

Totodată, la fiecare instituţie şcolară din Judeţul Bihor, poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii vor posta afișe cu recomandări preventive, atât pentru prevenirea victimizării şi a implicării elevilor în fapte antisociale, cât şi pentru prevenirea victimizării acestora prin accidente rutiere.

         - Poliţiştii de prevenire şi proximitate vor implica din nou copiii în proiecte, campanii preventive, jocuri şi concursuri educaţionale

În cursul anului şcolar 2017 – 2018, poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii alături de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Bihor vor dezvolta o serie de proiecte şi campanii preventive, pe teme de actualitate, precum folosirea în siguranţă a Internetului, prevenirea dispariţiilor de copii, prevenirea agresivităţii şi violenţei în mediul şcolar şi prevenirea victimizării copiilor prin accidente rutiere.

Copiii vor fi implicaţi activ în numeroase concursuri educativ – preventive, de eseuri, scenete, expoziţii de desene cu mesaj preventiv, marşuri tematice, standuri preventive organizate de copii etc..

Pe parcursul întregului an şcolar, poliţiştii Compartimentului de Analiză şi de Prevenire a Criminalităţii, de proximitate, poliţiştii rutieri şi de la posturile de poliţie comunale bihorene se vor întâlni în mod constant cu reprezentanţii instituţiilor şcolare, dar şi cu părinţii şi cu elevii. Totodată, poliţiştii vor participa la şedinţele comitetelor de părinţi, la consiliile profesorale şi la orele de dirigenţie, în vederea prevenirii violenţei în şcoli şi a victimizării elevilor şi cadrelor didactice.

Poliţiştii de prevenire bihoreni îi vor informa pe părinţi sau reprezentanţii legali ai copiilor cu privire la principalele reguli pe care trebuie să le discute cu cei mici pentru a preveni victimizarea acestora sau implicarea lor în fapte de natură antisocială. În discuţiile purtate cu familiile copiilor vor fi accentuate aspecte privind modalităţile de gestionare a conflictelor dintre copii, mecanismele de prevenire a comiterii de infracţiuni, instituţii care oferă sprijin copiilor aflaţi în situaţii de risc, măsurile necesare pentru a evita victimizarea copiilor şi consecinţele legale şi sociale în cazul săvârşirii de infracţiuni.

Totodată, se va pune accent pe prevenirea victimizării minorilor în mediul on-line, polițiștii bihoreni urmând să îi informeze pe copii cu privire la modalitățile de securizare a parolei, interacțiunea în mediul virtual cu persoanele necunoscute, protecția datelor cu caracter personal etc..

          - Patrule şcolare şi educaţie rutieră în şcoli.

Pentru că siguranţa copiilor constituie una dintre priorităţile poliţiştilor rutieri bihoreni, aceştia se vor afla în apropierea şcolilor amplasate pe arterele intens circulate, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier la orele de maximă afluire a elevilor.

În cursul anului şcolar 2017 – 2018 vor fi reactivate patrulele şcolare de circulaţie împreună cu reprezentanţii instituţiilor şcolare, pentru deplasarea în siguranţă a elevilor în zona unităţilor de învăţământ.

În cadrul orelor de dirigenție, poliţiştii bihoreni vor prezenta materiale de prevenire pe teme rutiere, care cuprind aspecte cazuistice privind accidente rutiere şi recomandări specifice, pe categorii de vârstă.

Pentru siguranţa elevilor, toţi deţinătorii de autovehicule destinate transportului şcolar vor fi instruiţi cu privire la obligaţiile ce le revin în vederea asigurării unei stări tehnice corespunzătoare şi a utilizării acestor mijloace strict conform destinaţiei.

- Recomandări preventive de la polițiștii bihoreni, la final de vacanță:

Polițiștii de prevenire și proximitate bihoreni au fost alături de copii, părinți și bunici pe parcursul întregii vacanțe de vară. Prezenți în tabere școlare, în locuri publice intens frecventate de copii și familiile acestora, în stațiunile bihorene sau în parcuri și la locurile de joacă, polițiștii bihoreni au interacționat cu cei mici pentru a preveni victimizarea acestora.

Cea mai recentă acțiune menită să prevină victimizarea copiilor sau implicarea lor în comiterea de fapte antisociale s-a desfășurat vineri, 8 septembrie a.c., în Orășelul Copiilor din municipiul Oradea.

Polițiștii de prevenire bihoreni au stat de vorbă cu cei mici, dar și cu cei mari și le-au oferit recomandări preventive prețioase, care, odată respectate, îi vor ajuta să stea departe de victimizare. În contextul începerii noului an școlar, copiii au fost sfătuiți cum să se deplaseze înspre școală în siguranță, le-au fost prezentate regulile de circulație, polițiștii le-au explicat să nu interacționeze cu persoane necunoscute, cum să își protejeze bunurile personale sau cum să solicite ajutorul, în caz de nevoie. De asemenea, polițiștii de prevenire le-au recomandat părinților să discute cu copiii lor, să stabilească împreună anumite strategii pentru diverse situații pe care le pot întâlni atât în spațiul public, cât și atunci când rămân singuri acasă. (anexăm foto)

STIMAŢI PĂRINŢI,

Pentru a vă ţine copilul cât mai departe de un comportament deviant, poliţia vă recomandă:

•        Comunicaţi cu copilul dumneavoastră! Acesta trebuie înţeles, iar personalitatea lui respectată;

•        Fiţi fermi cu copilul, dar nu agresivi! Violenţa nu rezolvă problemele ci, mai degrabă, le amplifică;

•        Verificaţi de câţi bani de buzunar dispune copilul dumneavoastră şi cum îi cheltuieşte;

•        Dacă fiul sau fiica dumneavoastră vine acasă cu obiecte de valoare, verificaţi provenienţa lor şi nu acceptaţi răspunsuri facile;

•        Sfătuiţi-vă copilul să nu accepte invitaţia de a se urca în maşina unei persoane necunoscute;

•        Educaţi copilul să nu primească daruri de la persoane necunoscute şi nici să nu dea relaţii despre programul dumneavoastră de lucru;

•        Interesaţi-vă permanent de situaţia şcolară a copilului dumneavoastră;

•        Încercaţi să-i cunoaşteţi şi să vă apropiaţi de prietenii copiilor dumneavoastră şi de familiile lor;

•        Asiguraţi în familie un climat afectiv, de bună înţelegere;

•        Distribuiţi copiilor sarcini clare în desfăşurarea vieţii de familie, care să le dezvolte simţul responsabilităţii şi al utilităţii, fără a exagera însă;

•        Atunci când observaţi o schimbare negativă în comportamentul copilului dumneavoastră, motivaţi-l pentru rezolvarea în comun a problemei cu care se confruntă;

•        Alegeţi comunicarea: lipsa dialogului creează bariere greu de trecut în relaţia copil-părinţi;

•        Când situaţia pare a scăpa de sub control, adresaţi-vă celor care vă pot fi de ajutor (profesori, poliţie, organizaţii neguvernamentale, asociaţii de tineret), care vă pot sfătui şi sprijini în rezolvarea problemelor.

 

POLIŢIA BIHOREANĂ RECOMANDĂ TINERILOR:    

•        Nu legaţi prietenii cu persoane care manifestă un comportament deviant;

•        Fiţi prudenţi în relaţiile cu persoanele nou cunoscute sau cunoscute întâmplător;

•        Nu intraţi în anturaje dubioase!

•        Evitaţi frecventarea locurilor şi mediilor unde se adună persoane dubioase, se consumă alcool, droguri sau se practică jocuri de noroc;

•        Nu primiţi nimic de la persoane necunoscute sau despre care aveţi puţine informaţii.

 

RECOMANDĂRI PENTRU A CIRCULA CORECT ŞI ÎN SIGURANŢĂ

PE DRUMURILE PUBLICE

•        Circulaţi numai pe trotuare sau pe potecile laterale ale drumurilor;

•        Nu vă angajaţi în traversarea căilor rutiere în fugă, prin faţa sau prin spatele autovehiculelor staţionate ori a mijloacelor de transport în comun oprite în staţii;

•        Traversaţi numai pe trecerea de pietoni şi numai la culoarea verde a semaforului electric;

•        În intersecţiile fară marcaje, traversaţi numai pe la colţul străzii şi numai după ce v-aţi asigurat atent că din ambele părţi că nu se apropie niciun vehicul;

•        Aşteptaţi sosirea autobuzului, troleibuzului sau tramvaiului numai pe trotuar sau pe refugiile special amenajate;

•        Nu vă jucaţi pe partea carosabilă a drumurilor publice sau în apropierea acestora, ori pe aleile intens circulate dintre blocurile de locuinţe! Folosiţi pentru joacă numai locurile unde nu circulă maşini: parcuri, terenuri de sport, curtea casei sau a şcolii.  

POLIŢIA BIHOREANĂ UREAZĂ TUTUROR ELEVILOR

 UN AN ŞCOLAR PLIN DE REALIZĂRI!

 

Galerie foto