BUGETUL

INSPECTORATULUI DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI BIHOR
pe anul 2017

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

SUME

Cap.61.01.03 Ordine publică

 

82.433.450

Titlul I "Cheltuieli de personal"

10

79.245.410

Titlul 11 Bunuri şi servicii

20

3.122.770

Titlul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice

51

10.000

Titlul XI "Alte cheltuieli"

59

34.400

Titlul XIII "Active nefinanciare"

71

20.870

Cap.68.01.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii

 

593.360

Titlul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice

51

22.840

Titlul IX Asistenţă socială

57

570.520

Cap.68.01.08 Ajutoare la trecerea în rezervă

 

25.710

Titlul IX Asistenţă socială

57

25.710

Cap.68.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale

 

0

ITitlul IX Asistenţă socială

57

0