MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI  ROMÂNE

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BIHOR

                                                                                                 NESECRET

                                                                                                 Oradea

                                                                                           Nr. 869731/HE/SL/04.06.2018

                                                                                                Exemplar nr. ___ din ____

 

                             

                                                                                                 APROB

                                                                                                            ŞEFUL INSPECTORATULUI

                                                                                        

 

RAPORT

PRIVIND OFERTA DE COMODAT

 

 1.  

Ofertant

Primăria orașului Aleșd, str. Bobâlna, nr. 3, jud.Bihor, cod fiscal .................... reprezentat de primar ______________________________

 1.  

Obiectul comodatului

 • 1 buc.autoturism Dacia Logan, nr. înmatriculare BH  15 POA, nr. de identificare UU14SDE3353586330, an fabricație 2015,
 • 1 buc. autotorism Dacia Logan, nr. înmatriculare BH 11 POA, nr. de identificare UUILSDAAH33872300, an fabricație 2005,

3.

Valoare

 • autoturism Dacia Logan, nr. înmatriculare BH  15 POA, nr. de identificare UU14SDE3353586330, valoare de inventar  = 43.750,57 lei, valoare ramasa de amortizat = 24.965.99 lei;
 • 1 buc. autotorism Dacia Logan, nr. înmatriculare BH 11 POA, nr. de identificare UUILSDAAH33872300,  valoare de inventar  = 32.686,48 lei, valoare ramasa de amortizat = 0 lei;

4.

Durata contractului

5 ani cu posibilitatea de prelungire.

5.

Sarcini / Drepturi și obligații

Primăria Aleșd oferă folosința cu titlu gratuit a celor două autoturisme.

În contractul de comodat se prevăd drepturi şi obligaţii care decurg din aplicarea prevederilor art. 2.148-2.157 din Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare.

 

Necesitatea și oportunitatea

Cele două autoturisme au fost oferite spre folosință I.P.I. Bihor cu titlu gratuit, fiind repartizate de noi Poliției orașului Aleșd. Autoturismele sunt dotate cu sistem acustice și luminoase (rampă) și sunt inscropționate cu însemnele Poliției Române.

Cele două autoturisme sunt impetuos necesare pentru asigurarea mobilității structurilor de poliție.

6.

Destinaţie:

Poliția orașului Aleșd

7.

Titlul cu careofertantul deţinebunurile sau

Cartea de identitate seria _________ a autovehiculului marca Dacia Logan, nr. înmatriculare BH15 POA, nr. de identificare UU14SDE3353586330, deținător fiind Primăria mun. Aleșd și fișa mijlocului fix cu nr. de inventar ___;

Certificat de înmatriculare ________ a autovehiculului marca autotorism Dacia Logan, nr. înmatriculare BH 11 POA, nr. de identificare UUILSDAAH33872300, deținător fiind Primăria mun. Aleșd și fișa mijlocului fix cu nr. de inventar ______;

8.

Persoana împuternicită

Primarul orașului Aleșd: ___________, domiciliat în _______, str. ______, jud. _____

Inspectoratul de Poliție Județean Bihor: șeful inspectoratului și contabilul șef.

9.

Alte responsabilităţi

Informațiile referitoare la contractul de comodat vor fi furnizate de serviciul logistic și vor fi publicate pe site I.P.J. Bihor[2] de serviciul comunicații și informatică,

Cele două autoturisme vor fi înscrise în evidența extra – contabilă, urmând a fi asigurate la drepturi de către serviciul logistic prin dispoziție a șefului inspectoratului

Verificarea utilizării conform destinației va fi efectuată de serviciul logistic.

10.

Avize

Serviciul logisticServiciul Financiar

            ______________,__________________,

 

________________ _________________

04.06.201804.06.2018

Viza control financiar preventiv

nr.______ din _______

Consilier juridic

       __________________,

 

_____________________

04.08.2018

 

Prezentul raport conţine 3 pagini.

 

11.

Documente justificative

 1.  Adresa Primăriei oraș Aleșd nr. ______ din ______ prin care face ofertav folosirii cu titlu gratuit de către I.P.J. Bihor autoturismul cu nr. înmatriculare BH 11 POA – 1 pag.;
 2. Adresa Primăriei oraș Aleșd nr. _____ din _______ prin care face ofertav folosirii cu titlu gratuit de către I.P.J. Bihor autoturismul cu nr. înmatriculare BH 15 POA – 1pag.;
 3. H.C.L. a orașului Aleșd nr. __________ – 1 pag. (copie);
 4. Cartea de identitate __________ a autovehiculului marca Dacia Logan, nr. înmatriculare BH  15 POA, nr. de identificare UU14SDE3353586330, deținător fiind Primăria mun. Aleșd – 1pag. (copie);
 5. Fișa mijlocului fix cu nr. de inventar ______ – 1pag (copie);
 6. Certificat de înmatriculare __________ a autovehiculului marca autotorism Dacia Logan, nr. înmatriculare BH 11 POA, nr. de identificare UUILSDAAH33872300, deținător fiind Primăria mun. Aleșd – 1 pag. (copie);
 7. Fișa mijlocului fix cu nr. de inventar ______ – 1 pag. (copie);
 8. C.I.F. al Primăriei oraș Aleșd – _________ – 1 pag. (copie);
 9. C.I. al primar oraș Aleșd: _____________ – 1 pag. (copie);
 10. Avizul pozitiv al S.J.P.I. Bihor nr. _____________ – 1 pag.;                 

 

SERVICIUL LOGISTIC

                                                              

 

[1] Se înscrie olograf, de ordonatorul de credite, menţiunea „SE ACCEPTĂ“ sau „SE RESPINGE“, în raport de decizia luată.
 

[2] La publicarea pe pagina de internet, în extras, a fotocopiei raportului privind oferta, datele cu caracter personal se anonimizează; dacă este cazul, se anonimizează şi informaţiile care pot conduce la nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: „… beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.“, sau informaţiile care pot aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale.