Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase

•Exercita controlul, potrivit legii, asupra detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor, a detinerii si folosirii materiilor explozive si substantelor toxice, a modului In care se efectueaza operatiunile cu arme, munitii, materii explozive si substante toxice, precum si asupra atelierelor de reparat arme.
•Colaboreaza cu alte institutii de stat abilitate, care au sarcini pe linia autorizarii sau efectuarii de operatiuni cu arme, explozivi si substante toxice.
•Organizeaza si Indruma activitatea specifica pentru prevenirea, descoperirea si combaterea actelor de braconaj cinegetic cu arme de foc, substante periculoase si explozivi.
•In aplicarea legii, coopereaza cu A.J.V.P.S. Bihor, Romsilva R.A., I.T.P.M. Bihor si Directia de Sanatate Publica Bihor, precum si cu alti factori abilitati prin lege.

Compartimentul arme-muniţii
•Actioneaza pentru depistarea detinatorilor ilegali de arme si munitii si constatarea actelor de braconaj;
•Realizeaza activitatea de autorizare privind detinerea de arme si munitii, in conformitate cu prevederile Legii nr.295/2004 privind regimul armelor de foc si munitiilor si Normele metodologice de aplicare a Legii 295/2004, Hotărârea Guvernului 130/2005;
•Desfasoara activitati specifice pentru prevenirea si combaterea braconajului cinegetic, actionand In colaborare cu autoritatile publice care administreaza fondul cinegetic si piscicol, In temeiul Legii nr.103/1996 si Legii nr.192/2001.

Compartimentul explozivi
•Actioneaza pentru prevenirea si combaterea incalcarii prevederilor legale ce reglementeaza regimul materiilor explozive conform Legii nr.126/1995;
•Desfasoara activitati specifice pentru identificarea persoanelor care produc, experimenteaza, prelucreaza, detin, transporta sau folosesc ilegal materii explozive, precum si pentru prevenirea si descoperirea sustragerilor de materii explozive si contracararea actelor de natura a produce pericol public;
•Verifica si avizeaza persoanele fizice in vederea autorizarii lor pentru obtinerea calitatii de pirotehnisti si artificieri.

Compartimentul substante periculoase
•Actioneaza in vederea asigurarii respectarii regimului substantelor periculoase, din legislatia in vigoare, prin executarea masurilor specifice de prevenire;
•Constata infractiuni si alte nereguli comise ca urmare a nerespectarii regimului substantelor periculoase;
•Inregistreaza si tine evidenta tuturor agentilor economici cu capital de stat ori privat care, potrivit dispozitiilor legale in vigoare desfasoara activitati cu substante periculoase.