Serviciul Cabinet

Analizeaza, planifica si conduce periodic activitatile ce se desfasoara in cadrul inspectoratului;
• Îndruma si coordoneaza activitatile de evidenta a efectivelor, planificarea si executarea serviciilor;
• Organizeaza si coordoneaza activitatile pentru asigurarea si cresterea capacitatii de lupta a inspectoratului;
• Asigura cooperarea si colaborarea cu toate institutiile civile si militare.
• Organizeaza si executa masurile de protocol si reprezentare la nivelul inspectoratului

Compartiment analiza, studii si planificare resurse
• Analizeaza pe baza de indicatori statistici evolutia situatiei operative a tendintelor fenomenului infractional in ansamblu si pe baza concluziilor desprinse propune masuri si variante de solutii.
• Studiaza, selecteaza si prelucreaza datele cu privire la starea infractionala pe diferite perioade.
• intocmeste materiale de analiza a activitatilor politiei, elaboreaza programe de masuri pentru imbunatatirea muncii.
• intocmeste si elaboreaza sinteze pentru informarea institutiilor descentralizate ale statului.

Compartiment organizare, mobilizare si operatii
• Elaboreaza planurile privind conceptia de executare a misiunilor si de interventie a inspectoratului.
• Studiaza si face propuneri pentru perfectionarea structurii organizatorice si a dotarii inspectoratului in vederea cresterii capacitatii de lupta.
• Propune si organizeaza desfasurarea unor exercitii de verificare a aplicabilitatii planurilor de actiune si de interventie in diferite situatii
• Coopereaza cu celelalte structuri ale M.I. si M.Ap.N. din teritoriu cu atributii pe linia sigurantei nationale

Compartimentul de prevenire a criminalitatii
• Organizeaza activitatea de informare a opiniei publice cu privire la caile si metodele de prevenire a criminalitatii si de pregatire antiinfractionala a populatiei.
• Realizeaza actiuni educative de sensibilizare si implicare a societatii in scopul intelegerii periculozitatii pe care o reprezinta criminalitatea;
• Atrage membrii comunitatii si structurile cu atributii educative (guvernamentale si neguvernamentale) la actiuni de prevenire in scopul reducerii criminalitatii;
• Organizeaza si coordoneaza activitatea din cadrul Centrului de prevenire si consiliere antidrog;
• Redacteaza materiale de pregatire antiinfractionala si de prevenire a criminalitatii.

Compartiment relatii publice, presa si secretariat
• Informarea corecta a populatiei, a celorlalte componente ale societatii civile asupra atributiilor legale, rezultatelor obtinute, a preocuparilor curente si de perspectiva ale inspectoratului.
• Asigura un dialog permanent cu reprezentantii mass-media in plan local si central astfel incât acestia sa intre in timp util in posesia datelor si informatiilor de interes public
• Organizeaza conferinte de presa ale conducerii inspectoratului.
• Pregatesc si asigura prezentarea in presa locala si centrala a informatiilor referitoare la cele mai importante evenimente din viata si activitatea inspectoratului.
• Prezentarea in numele conducerii unitatii, a pozitiei oficiale fata de diferite cazuri si situatii in care institutia este vizata.
• Transmiterea operativa prin aparitii publice a unor informatii reale si credibile in cazul producerii unor evenimente deosebite.
• Asigura activitatea de curierat documente si corespondenta.
• Organizeaza primirea cetatenilor in audienta.

Compartiment dispecerat si personal de serviciu
• Studiaza, selecteaza si prelucreaza datele si informatiile existente in vederea intocmirii buletinelor zilnice cu evenimentele produse pe raza de competenta a inspectoratului.
• Gestionarea si informarea institutiilor abilitate privind starea de spirit in rândul populatiei de pe raza judetului.
• Asigura controlul si accesul persoanelor in unitatile si subunitatile inspectoratului.
• Primesc reclamatiile si sesizarile cetatenilor in afara orelor de program.

Compartiment Juridic
• Reprezentarea ministerului si inspectoratului in cauzele civile si contraventionale la judecatorie, tribunal si Curte de Apel;
• Avizarea ordinelor de cadre emise de conducerea inspectoratului precum si a contractelor si conventiilor civile in care inspectoratul este parte;
• Continuarea activitatii de clarificare a situatiei juridice a imobilelor proprietatea Ministerului de Interne;
• Asigurarea asistentei juridice la Fundatia "Ion Baciu" si Asociatia Sportiva "Dinamo"

Compartiment traditii si educatie
• Planifica, organizeaza si desfasoara activitati referitoare la cultivarea traditiilor de arma si cele din domeniul educatiei la nivelul inspectoratului si al unitatilor subordonate;
• Desfasurarea, pe baza unor tematici anuale diferentiate, pe categorii de personal, a activitatii de cultivare a traditiilor istorico-militare, de educatie, cultura si sport, de asistenta religioasa.