Serviciul Criminalistic

•Organizeaza, conduce si controleaza activitatea tehnico - criminalistica;
•Participa la cercetarea la fata locului folosind mijloace si metode tehnico - stiintifice;
•Executa constatari tehnico - stiintifice si expertize criminalistice;
•Organizeaza, actualizeaza si desfasoara activitatea de identificare in cartotecile criminalistice locale, mono-decadactilare si antropologice;
•Asigura folosirea procedeelor, metodelor si mijloacelor tehnico stiintifice la cercetarea faptelor si autorilor acestora, stabilirea cauzelor producerii unor evenimente, precum si la prevenirea criminalitatii;
•Desfasoara cercetarea stiintifica aplicativa in domeniul tehnicii criminalistice;
•Popularizeaza prin mass - media publicatii si lucrari de specialitate, experienta pozitiva;
•Participa la actiunile organizate de formatiunilor operative
•Valorificarea cu operativitate a urmelor si mijloacelor materiale de proba prin expertize si constatari tehnico - stiintifice, precum si continuarea modernizarii metodelor de examinare pentru a oferi organelor de ancheta concluzii pertinente in probarea vinovatiei sau nevinovatiei persoanei cercetate.

Laboratorul de biodetectie a comportamentului simulat

•Asigura desfasurarea activitatii de biodetectie a comportamentului simulat prin utilizarea tehnicii POLIGRAF;
•Detecteaza stresul emotional si manifestarile comportamentale, detecteaza stresul in voce, analiza reactiilor complexe ale persoanei incriminate la prezentarea probelor din câmpul infractional.
•Participa la testari psihiatrice alaturi de comisie in cadrul Spitalului de Neuropsihiatrie Oradea pentru stabilirea discernamântului.

 Laboratorul foto

•Prelucrarea cu operativitate a fotografiilor executate la fata locului, precum si a celor necesare pentru in intocmirea rapoartelor de constatare tehnico - stiintifica si si a expertizelor;
•Prelucreaza urmele papilare ridicate de la cercetarea la fata locului;
•Asigura video-filmarea in cauzele in care se impune;
•Asigura fotografierea persoanelor suspecte din baza de lucru a formatiunilor operative, precum si cele introduse in arest;
 
Cartoteca dactiloscopica

•Exploatarea cu operativitatea urmelor papilare ridicate de la cercetarea la fata locului prin comparatii in c. s. si cartoteca locala mono si decadactilara;
•Efectueaza comparatii solicitate de formatiunile operative intre persoanelor din cercurile de suspecti si colectia de urme;
•Asigura implementarea in cartoteca a noilor suspecti;
•Asigura inaintarea cu operativitate a urmelor ridicate de la cercetarea la fata locului si a persoanelor nou implementate la sistemul AFIS 2000 statia Timisoara;
•Contribuie la reactualizarea si largirea cartotecii decadactilare cu noi suspecti.
 

Secretariat

•Dactilografiaza adresele, rapoartele de constatare tehnico stiintifica, expertizele si lucrarile solicitate de formatiunile operative, precum si materialele de analiza la nivel de serviciu sau cele dispuse de sefii superiori;
•Asigura activitatea de curierat documente si corespondenta;
•Îndeplineste munca de secretariat, in tot ceea ce necesita ea