Serviciul de Ordine Publică

•Organizeazã, îndrumã si controleazã activitatea efectivelor din formatiunile de ordine publicã, municipale si orãsenesti si a celor de la posturile de politie comunale, pentru asigurarea si mentinerea climatului de ordine si sigurantã publicã pe raza localitãtilor urbane si rurale.
•Organizeazã si executã activitãti de prevenire si combatere a furturilor de animale, pãsãri, produse agricole de pe câmp si locuri de depozitare, de produse petroliere din conducte si instalatii, de componente din retelele SC Electrica, SC Transelectrica, RomTelecom si Soc. Nat. de Îmbunãtãtiri Funciare.
•Coopereazã cu organele silvice în vederea prevenirii si combaterii tãierii, sustragerii, transportului si comercializãrii ilegale de material lemnos, a braconajului cinegetic si piscicol.
•Întreprind activitãti de cunoastere a populatiei, introduc si controleazã cãrtile de imobil, verificã modul în care se respectã normele legale privind regimul domicilierii , iau mãsuri de punere în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si tinerilor care au împlinit vârsta de 14 ani.
•Participã la asigurarea mãsurilor de ordine la adunãri publice, manifestãri cultural sportive sau religioase si vizitelor unor demnitari.
•Acordã asistentã de specialitate în organizarea si functionarea pazei la unitãtile economice, avizeazã încadrarea în functie a persoanelor din sistemele de pazã.
•Întreprind activitãti de transpunere în practicã a conceptului de politie de proximitate.

Politia de Ordine Publicã din mediul urban
•Aceastã structurã este formatã din ofiteri de ordine publicã, agenti de proximitate, agenti de ordine si politia din campusul universitar.
•Actioneazã pentru cunoasterea populatiei, respectarea regimului domicilierii , introduce si controleazã cãrtile de imobil.
•Asigurã ordinea si linistea publicã, ia mãsuri împotriva celor care încalcã normele legale de convietuire socialã.
•Identificã persoanele si grupurile de persoane aflate în stãri conflictuale si ia mãsuri pentru aplanarea acestora.
•Întreprinde activitãti de identificare si internare în centrele de ocrotire socialã a minorilor si persoanelor fãrã adãpost.
•Combat cersetoria, vagabondajul si comertul stradal ilegal.
•Asigurã mentinerea climatului de ordine si legalitate în perimetrul institutiilor de învãtãmânt.
•Cerceteazã si solutioneazã reclamatiile si sesizãrile cetãtenilor privind furturile din constructii anexe, de animale, pãsãri, de pe frânghie, distrugeri, vãtãmãri corporale, infractiuni contra familiei si alte fapte simple; infranctiunile la plangere prealabila.
•Sprijinã institutiile abilitate ale statului în punerea în executare a hotãrârilor instantelor de judecatã si ale organelor administratiei de stat locale .
•Verificã si avizeazã personalul de pazã.
•Mentin ordinea publicã si combat actele de comert ilicit din piete.
•Sprijinã conducerile asociatiilor de proprietari pentru asigurarea linistii publice si cerceteazã faptele ilegale comise în acestea.
 
Politia de Ordine Publica din mediul rural
•Cuprinde lucrãtorii celor 91 de posturi de politie comunale a cãror activitate este îndrumatã si sprijinitã de ofiteri din cadrul sectiilor de politie rurale, având în principal urmãtoarele atributii:
•Asigurã mentinerea ordinii si linistii publice pe teritoriul localitãtilor, locale, sprijinã administratia localã în acest domeniu;
•Verificã modul în care cetãtenii respectã regimul domicilierii si iau mãsuri de punere în legalitate;
•Desfãsoarã activitãti de prevenire si combatere a furturilor de animale si pãsãri, produse agricole, petroliere din conducte si instalatii, componente din retelele electrice, telefonice si sistemul de îmbunãtãtiri funciare;
•Coopereazã cu organele silvice si personalul AJVPS pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice, braconajului piscicol si cinegetic;
•Iau mãsuri de respectare a legislatiei în domeniul protectiei mediului;
•Identificã persoanele aflate în stãri conflictuale si iau mãsuri legale pentru aplanarea acestora.
•Supravegheazã, îndrumã si controleazã traficul rutier;
•Asigurã ordinea si linistea în unitãtile de învãtãmânt;
•Acordã sprijin primãriilor în organizarea si functionarea pazei în localitãti, instruieste si controleazã personalul de pazã;
•Cerceteazã infractiunile îndreptate împotriva familiei, vãtãmãri corporale, de distrugere, alte fapte penale simple.
•Mentin ordinea publicã în piete, târguri, oboare si combat comertul ilegal.

Compartimentul sisteme de securitate 
•Tine evidenta nominalã a societãtilor private de pazã, a obiectivelor asigurate cu personal de pazã înarmat;
•Acordã sprijin societãtilor comerciale în întocmirea planurilor de pazã;
•Verificã si avizeazã personalul de pazã înarmat;
•Îndrumã si controleazã activitatea de instruire a personalului de pazã.