Serviciul Rutier

•Coordoneazã, îndrumã si controleazã activitatea desfãsuratã de efectivele de politie rutierã la nivelul judetului Bihor în legãtura cu organizarea activitãtii de supraveghere sprijin si control a traficului rutier si aplicarea unitara a legislatiei in domeniu;
•Participa la activitatea de cercetare si solutionare a accidentelor cu consecinte grave precum si cele specifice, pentru identificarea autorilor care au parasit locul faptei;
•Executa controale tematice asupra activitatii formatiunilor teritoriale si participa la executarea controalelor de fond conduse de conducerea inspectoratului;
•Coordoneaza activitatea de raportare la esalonul superior si inregistrarea evenimentelor rutiere produse pe raza judetului ;
•Impreuna cu mass-media locala informneaza participantii la traficul rutier.
•Asigura solutionarea operativa a petitiilor si solicitarilor persoanelor fizice si juridice, precum si examinarea candidatilor in vederea obtinerii permisului de conducere.

Compartimentul Siguranta Circulatiei
•Organizeaza actiuni cu efective marite si desfasoara activitatile de supraveghere, dirijare si control a traficului rutier si aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniu;
•Organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate pentru cercetarea si solutionarea accidentelor de circulatie cu consecinte grave si usoare precum si cele specifice pentru identificarea autorilor accidentelor care au parasit locul faptei;
•Coordoneaza activitatea de raportare, inregistrare si evidenta a evenimentelor rutiere produse pe teritoriul judetului;
•Acorda sprijin si indrumare pe linia prevenirii evenimentelor rutiere prin instruirea competenta a agentilor de circulatie si asigurarea prezentei active si eficiente in teren a efectivelor pe traseele si in locurile cu risc ridicat de accidente si la ore cu trafic intens;
•Asigura interventia ferma in toate cazurile in care se constata acte de indisciplina in trafic si de punere in pericol a celorlalti participanti pentru eliminarea situatiilor si cauzelor generatoare de accidente;
•Conduce si coordoneaza misiunile de insotire, mitinguri, marsuri si alte evenimente care implica participarea efectivelor de politie rutiera.
 
Compartimentul de Informare si Educatie Rutiera
•Coordoneaza, indruma si controleaza formatiunile teritoriale de politie rutiera pe linia educatiei rutiere a participantilor la trafic;
•Colaboreaza cu Inspectoratul Scolar Judetean, institutiile de invatamant si cadrele didactice, pentru organizarea activitatilor de educare a copiilor si tinerilor elevi in vederea prevenirii evenimentelor rutiere in care acestia pot fi implicati;
•Elaboreaza si realizeaza tiparituri (pliante si planse) si obiecte cu tematica rutiera pentru difuzarea gratuita in scoli, unitati economice, institutii precum si direct participantilor la trafic;
•Desfasoara activitati de prelucrare a evenimentelor rutiere in unitatile de transport, scoli de soferi amatori si profesionisti;
•Participa la emisiuni informative sau interactive la posturile de radio si televiziune;
•Organizeaza concursuri cu tematica rutiera in scolile primare si gimnazii.

Compartimentul de Sistematizare
•Are ca principal obiectiv asigurarea unor conditii optime de circulatie, desfasurarea fluenta si in siguranta a traficului, urmarind prevenirea accidentelor rutiere si scaderea consecintelor acestora.
•Colaboreaza cu Administratia Nationala a Drumurilor pe linia indrumarii activitatilor de verificare a retelei rutiere pentru cresterea nivelului de viabilitate, imbunatatirea semnalizarii rutiere si dotarea acesteia cu elemente de securitate;
•Avizeaza impreuna cu administratorii drumurilor publice precum si cu autoritatile administartiei publice locale amplasarea unor obiective social economice sau de alta natura in zona drumurilor publice, constructii sau amenajari rutiere in zona drumurilor de interes national, coordonand activitatile similare desfasurate de formatiunile teritoriale, pentru lucrarile de interes local;
•Analizeaza periodic evolutia dinamicii evenimentelor rutiere in scopul identificarii punctelor periculoase si impreuna cu administratorii drumurilor publice stabilesc masuri pentru eliminarea acestora.