Serviciul Cazier Judicar, Statistică şi Evidenţe Operative

Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative este structura de specialitate care asigură organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţilor din domeniul cazierului judiciar, evidenţei operative, statisticii, evidenţelor speciale, dactiloscopiei decadactilare şi arhive, având ca scop cunoaşterea situaţiei operative, prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional și are următoarele atribuții principale:
• asigură funcţionarea evidenţei nominale locale a cazierului judiciar, privind persoanele care au fost condamnate sau împotriva cărora s-au luat alte măsuri prevăzute de legea penală, născute în judeţul Bihor, în conformitate cu prevederile Legii 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• eliberează certificate şi copii de pe cazierul judiciar și certificate de integritate comportamentală, pentru persoanele născute în judeţul Bihor sau în alte judeţe, solicitate de persoane fizice, ori organe de urmărire penală sau de instanțele de judecată;
• asigură realizarea în sistem informatic a bazelor de date şi actualizarea zilnică a acestora, privind evidenţa cazierului judiciar şi exploatează aplicaţia privind evidenţa informatizată a cazierului judiciar;
• rezolvă cererile persoanelor fizice (cetăţeni români sau străini) şi juridice, privind rectificări în evidenţa cazierului judiciar;
• organizează evidenţa locală dactiloscopică decadactilară a persoanelor condamnate penal prin examinarea impresiunilor digitale şi cartarea fişelor în funcţie de formulele dactiloscopice principale şi secundare;
• organizează şi execută activităţi de înregistrare, culegere, prelucrare, centralizare şi prezentare a datelor statistice privind activitatea operativă şi de cercetare penală desfăşurată de poliţie pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi a altor fapte antisociale;
• asigură funcţionare camerelor de corpuri delicte pentru păstrarea, conservarea în bune condiţii şi gestionarea obiectelor corp delict şi a altor bunuri indisponibilizate în vederea confiscării;
• organizează păstrarea şi funcţionarea arhivei organelor de poliţie în conformitate cu normele Arhivelor Naţionale şi asigurarea fondului documentar necesar cunoaşterii activităţii desfăşurate de poliţie;
• furnizează în mod operativ date şi informaţii, după criterii specifice, către toate unităţile de poliţie, alte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, alte organe de stat, persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile legii, ordinelor Ministrului Afacerilor Interne, respectiv a dispoziţiilor Inspectorului General al Poliţiei Române, cu respectarea instrucţiunilor şi metodologiilor de lucru în vigoare.