(1)Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor periculoși trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat):

a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;

b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

c) să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei.

(2) Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți la art. 1 și la art. 2 alin. (1) au obligația să înregistreze câinii la Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, și să inscripționeze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul ,,Câine periculos" sau, după caz, ,,Câine agresiv", printr-o plăcuță având dimensiunile de cel puțin 15 x 25 cm.