Istoricul sancțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice aplicate titularului permisului de conducere eliberat de autoritățile competente din România se comunică, la cererea acestuia, pentru perioada solicitată, de către poliția rutieră pe raza căreia titularul permisului de conducere își are domiciliul sau reședința, potrivit evidenței din aplicația informatică, în termen de l5 zile de la data înregistrării cererii.